loader-logo

Kontakty

(-kbv-)


Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.
 • Historický ústav AV ČR
 • Oddělení raného novověku

(-jš-)


PhDr. Jaroslava Škudrnová
 • Historický ústav AV ČR
 • Knihovna

(-mv-)


Ing. Mgr. Michal Vokurka
 • Historický ústav AV ČR
 • Oddělení raného novověku

(-oh-)


Ing. et Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D.
 • Historický ústav AV ČR
 • Projektový pracovník

(-mr-)


Mgr. Michaela Ramešová, Ph.D.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 • Oddělení památkové vědy

(-jb-)


Ing. Jiří Bláha, Ph.D.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 • Oddělení památkové vědy

(-pm-)


Ing. Petr Michálek, Ph.D.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 • Oddělení dynamiky a aerodynamiky

(-sp-)


prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 • Oddělení dynamiky a aerodynamiky