loader-logo

Výstupy

Historické rybníky mezi kulturním a přírodním dědictvím: zdroj nebezpečí i poučení (poster)

Autor: Ing. Mgr. Michal Vokurka

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Požáry měst jako předmět interdisciplinárního výzkumu (poster)

Autor: Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Historické rybníky v online mapové aplikaci

Autor: Ing. Mgr. Michal Vokurka

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Historické rybníky perspektivou environmentálních dějin

Autor: Ing. Mgr. Michal Vokurka

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.