loader-logo

Požáry

Požáry měst představují událost zmiňovanou v dochovaných narativních pramenech velmi často. Barvitá líčení postupujícího ohně a zejména lamentace nad zničeným městem, budí soucit, ale i otázky. Mohly být požáry skutečně tak apokalyptických rozměrů, když zachovaly tak často vždy kvetoucí města?

Na tuto otázku jsme schopni odpovědět na základě historických pramenů jen částečně. Vkrádá se však otázka, zda nelze využít jiných metod, které by dokázaly určit rozsah škod na městské zástavbě nebo byly schopny ověřit meteorologické jevy, které se v souvislosti s šíření či lokalizací požárů v pramenech objevují.

Rozcestník

Telč

Případová studie mapuje historické požáry města Telče a soustředí se na ty málo prozkoumané z let 1723 a 1739. Experiment bude pokračovat největším požárem z roku 1655 a poté mladšími.

Literae annuae

Cenným pramenem pro poznání požárů části města Telče je líčení otců jezuitů obývajících zdejší kolej a dům třetí probace.

Dendrochonologická data

Jedním z významných aspektů historických staveb jsou taktéž dřevěné konstrukce, které při vhodných podmínkách lze exaktně datovat pomocí dendrochronologických metod.

Modelování požáru?

Může poznání cest proudění větru v husté historické zástavbě spolu s modelací jeho rychlých změn přinést nový pohled na způsob a rychlost šíření požáru?