loader-logo

Rybníky v historickém výzkumu (YT video)

Rybníky jsou nedílnou součástí naší krajiny. Za „zlatý věk“ rybníkářství se považuje 16.století, ale rybníky vznikaly předtím i potom. Kromě samotného zakládání rybníků je zajímavá jejich údržba, chov ryb i hospodaření s vodou. Při nepříznivých podmínkách mohlo dojít k protržení rybníků a lokální povodni. Ke konci 18. století byly zase rybníky rušeny, neboť bylo výhodnější využít půdu pro pěstování obilí. Již v raném novověku vycházela pojednání o tom, jak s rybníky zacházet, aby přinášely užitek a nestaly se zdrojem nebezpečí. Dnes můžeme v krajině spatřit funkční, po staletí udržované rybníky, stejně jako relikty těch zaniklých. Video tak nabízí stručný přehled toho, proč je i dnes pro historiky atraktivní studovat minulost českého rybníkářství, byť se jedná o odvětví, o jehož historii bylo již nemálo vybádáno a napsáno. Ostatně práce s vodou v krajině je otázkou nanejvýš aktuální.

Předchozí