loader-logo

O projektu

Shromáždění informací o dávno proběhlých katastrofách a neštěstích, jejich analýza a interpretace může pomoci odhalit chyby, kterých se lidé v osídlované krajině v minulosti dopouštěli. Zkoumání dochovaných památek, krajinných prvků a další stop lidské činnosti ve městech a jejich okolí může přinést doklady o dávno zapomenutých událostech, které poznamenaly jejich tvář. Moderní technologie umožňují efektivně shromažďovat informace, vyhodnocovat a zpřístupňovat informace, ale také modelovat zmizelé objekty či simulovat běžné i neobvyklé jevy a události nabízejí nové cesty k nalézání historické pravdy.

Je to skutečně tak?

Vede zajištění přístupu k relevantním informacím skutečně ke komplexnějšímu pochopení událostí z minulosti? Mohou opravdu moderní technologické postupy verifikovat zprávu historických pramenů a přispět k posouzení jejich vypovídací hodnoty? Dokáže historická věda poskytnout dost informací pro provedení takového experimentu?

K odpovědím na tyto otázky se projekt snaží hledat na příkladu sledování prospěchu a ztrát, které raně novověkým městům přinesly dva živly voda a oheň. Jeho cílem je především ukázat možnosti použití nových či kombinovaných metod pro zkoumání problematiky živelních katastrof ve městech. Téma pohrom, zejména požárů a povodní je zvoleno jak s ohledem na jejich dobré zaznamenávání v historických pramenech, kdy zejména pro autory narativních textů byly zajímavým námětem, tak se zřetelem na zkušenost, tyto události zanechávají na stavbách i v krajině dlouhotrvající stopy, které je možné exaktně zkoumat i po staletích.

Řešená témata

Požáry města a možnosti ověření zpráv o jejich průběhu a důsledcích – příklad Telče

Město Telč s unikátně dochovaným městským jádrem a dobře zpracovanou historií je vhodnou laboratoří pro hledání metod výzkumu ohrožení města živly.

Rybníky jako potenciální nebezpečí

Historické rybníkářství je příkladem činnosti, při níž se člověk musel naučit vážit mezi ziskem a možnými riziky při využívání přírodních zdrojů.

Mlýny mezi dvěma živly

Voda byla pro mlýn darem i prokletím, dokázala mu vdechnout život, stejně jako jej uměla úplně zničit. Pro mlynáře byla vítaným pomocníkem i nezvaným hostem, který mu nejednou usiloval o život. Mlynář byl také tím, kdo dokázal aktivně regulovat vodní tok, a tím často zachránit úrodu i lidská sídla před zatopením.

Zaměření a cíle projektu v jednotlivých letech

Zveřejnění nástrojů

Zveřejnění nástrojů pro sdílení data provedení pilotních experimentů na základě shromážděných informací.

Prověřování výzkumných možností

Prověřování výzkumných možností a metod pro provedení konfrontace písemných zpráv především narativních textů se hmotnými doklady, tj. stopami na stavbách a v krajině.