loader-logo

Požáry města a možnosti ověření zpráv o jejich průběhu a důsledcích – příklad Telče

V narativních historických pramenech často najdeme působivá líčení ničivých požárů měst, které s nevelkým časovým dostupem střídá popis krásy, a rozkvětu téže velmi prosperují obce. Tato disproporce nás vede k otázce, jaký byl skutečný rozsah škod způsobených ohněm. Pomoci nám mohou opět písemné prameny zejména účty, nebo pro mladší dobu obrazový materiál, především fotografie.

Mnohokrát však byla vyslovena otázka, zda je možné najít stopy míry poničení požárem na stavbách samotných, popř. doložit opatření, jimiž bylo možno podobným škodám zabránit. Tento projekt se pokouší konfrontovat písemné doklady s průzkumem staveb, konkrétně jich krovů, pro poznání ničivosti požárů. A také chce vyzkoušet, nakolik může naší představu o šíření požáru, resp. o možné prevenci jeho postupu, pomoci modelování a měření proudění větru v konkrétní městské zástavbě, resp. na jejím modelu.

Zvolenou laboratoří výzkumu jsou požáry města Telč a výzkum probíhá v těchto oblastech:

Shromáždění a průzkum pramenné základny, zejména výročních zpráv koleje

Doplnění a vyhodnocení dendrologických sond

Modelace proudění větru a možnosti jejího využití pro poznání šíření konkrétního požáru

Zvolenou laboratoří výzkumu jsou požáry města Telč a výzkum probíhá v těchto oblastech:

Shromáždění a průzkum pramenné základny, zejména výročních zpráv kolejeDoplnění a vyhodnocení dendrologických sondModelace proudění větru a možnosti jejího využití pro poznání šíření konkrétního požáru

Další téma

Rybníky jako potenciální nebezpečí