loader-logo

Voda a oheň – živly zkrocené nebo ničící?
Vyprávění versus realita?

Zranitelnost a odolnost proti riziku přírodních i člověkem vyvolaných nebezpečí​

Projekt je součástí programu Strategie AV21 Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.

Je řešen v rámci výzkumných témat 7. Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech
a 10. Kulturní dědictví – zranitelnost a odolnost proti riziku přírodních i člověkem vyvolaných nebezpečí.

O projektu

Shromáždění informací o dávno proběhlých katastrofách a neštěstích, jejich analýza a interpretace může pomoci odhalit chyby, kterých se lidé v osídlované krajině v minulosti dopouštěli. Zkoumání dochovaných památek, krajinných prvků a další stop lidské činnosti ve městech a jejich okolí může přinést doklady o dávno zapomenutých událostech, které poznamenaly jejich tvář. Moderní technologie umožňují efektivně shromažďovat informace, vyhodnocovat a zpřístupňovat informace, ale také modelovat zmizelé objekty či simulovat běžné i neobvyklé jevy a události nabízejí nové cesty k nalézání historické pravdy. Je to skutečně tak?

Na projektu se podílejí