loader-logo

Interaktivní mapa

img

Náhled mapové aplikace

Na podkladě ortofotomapa jsou vidět historické rybniční soustavy v okolí města Toužim. Území náleží do horního povodí řeky Střely. Kvůli relativní vysoké nadmořské výšce a dlouhodobě spíše nízkým srážkovým úhrnům zde docházelo v letních měsících k vysychání vodních toků. O to důležitější byla funkce rybníků, které umožňovaly zadržet dostatečné množství vody pro nejrůznější využití.

Aplikace zachycuje rybníky formou bodů. Jedním z důvodů je, že často nelze zjistit historický rozsah jednotlivých nádrží. Ten se navíc mohl v průběhu let měnit. Údaj o historické výměře odkazuje k množství chovaných ryb, a to pouze v roce, jenž je uveden v poznámce. Jde tedy o údaj spíše orientační. Stejně tak se mohlo měnit využití rybníka. Které bylo podřízené potřebám velkostatku a vývojovému cyklu pěstovaných ryb.

Přejít do aplikace