loader-logo

Pramenný rozcestník

 Nápověda

Návod k použití

Časové období
Umožňuje volbu mezi středověkem (1300 až 1560) a raným novověkem (1550 až 1780)

Prostředí
Vyjadřuje, zda se jednalo o prostředí venkovské (vrchnost) či prostředí městské (měšťané)

Druh informace

 • Prostá informace
  Víme pouze, že někdy došlo k určité události, která mohla vést k neštěstí či katastrofě
 • Rozsah škod
  Nemusí se nutně jednat o konkrétní vyčíslení škod v dané měně, tento obvykle v účetním materiálu
  Častěji slovní hodnocení
 • Oběti
  Přesný počet přímých obětí na životech je velmi specifickou informací, jež se v pramenech objevuje zřídka
 • Důsledky
  Nejsou myšlena konkrétní preventivní opatření, ale spíše změny, které se udály v souvislosti s pohromou
 • Preventivní opatření
  Konkrétní, povětšinou přesně formulovaná, opatření mající v důsledku předcházet pohromě, nebo zmírnit její důsledky
 • Popis události
  Souvislejší text popisující danou událost.

Schovat nápovědu

Změna jednoho políčka vymaže políčka následující.

Výsledky pramenného rozcestníku se ukáží zde

Návod k použití a typologie pramenů ke stažení zde.