loader-logo

Odkazy

Zapojené instituce

Historický ústav AV ČR 
Katedra geomatiky FSv ČVUT
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

 

Různé, tematicky související projekty

Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko
Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR