loader-logo

O projektu

Projekt Rybníky jako potenciální nebezpečí byl započat roku 2020 v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život a je součástí tématu 10. Kulturní dědictví – zranitelnost a odolnost proti riziku přírodních i člověkem vyvolaných nebezpečí.

Projekt se soustředí především jak na rybníky v minulosti, tak na historické rybníky v současné krajině. Cílem je především výzkum událostí spojených s protržením rybníků a dobové snahy o prevenci. Stranou ovšem nezůstává ani role rybníků jakožto kulturního a přírodního dědictví v současnosti. Zde se otvírá řada možností aplikace zjištěných poznatků, ať už při péči o krajinu a její vodní režim, tak ve výuce a vzdělávání s důrazem na propojení kulturních a přírodních fenoménů od minulosti po současnost.

Výsledky projektu jsou průběžně prezentovány formou konferenčních příspěvků a posterů v ČR i v zahraničí. Rovněž je navazována mezioborová vědecká spolupráce (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR; Katedra geomatiky FSv ČVUT). Téma, které staví na dlouhodobé tradici rybníkářství v českých zemích, tak ukazuje svůj široký potenciál jak v oblasti primárního, tak aplikovaného výzkumu, kde se mohou uplatnit aktuální badatelské trendy mnoha vědních disciplín.