loader-logo

Pohromy a katastrofy v dějinách: utrpení, poučení a resilience. Možnosti výzkumu (workshop)

Pohromy a katastrofy v dějinách: utrpení, poučení a resilience. Možnosti výzkumu se bude konat na Historické ústavu AV ČR 15. května 2023.

Náš workshop navazuje na aktivity řešené v rámci programu Strategie AV21 Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život. Rádi bychom zde představili část výzkumů vzniklých v rámci projektu a zároveň nabídli prostor pro další zájemce a badatele zabývající se pohromami, katastrofami a dalšími nouzovými situacemi (emergencies). Vzhledem k transdisciplinárnímu potenciálu rádi uvítáme příspěvky založené jak na metodách historických věd, tak dalších oborů (přírodní a technické vědy, sociologie, antropologie atd.). Cílem je ukázat jednak náchylnost společností k různým druhům pohrom a katastrof, jednak poukázat na možnosti jejich zkoumání. Rovněž lze prezentovat jakékoliv výsledky vzniklé s podporou Strategie AV21 Město jako laboratoř změny.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém CfP níže.

Zájemci o přednesení příspěvku či představení posteru se mohou hlásit na kontaktní e-mail [email protected], a to do 1. března 2024.

Prosíme zájemce o pasivní účast, aby se nahlásili nejpozději do 8. května 2024.