loader-logo

Schválené aktivity na rok 2022

Program Strategie AV21 č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“ v rámci tématu 10 „Kulturní dědictví – zranitelnost a odolnost proti riziku přírodních i člověkem vyvolaných nebezpečí“ podpořil dvě aktivity vedené pracovníky Historického ústavu. První podpoří správu a průběžnou aktualizaci webové prezentace projektu Katastrofy a vytvoření anglické mutace stránek. Druhá aktivita navazuje na projekty z let 2020 a 2021 týkající se zveřejnění mapy historických rybníků. Soustředí se na rybniční sítě v blízkosti historických měst (Jičínsko, Telecko a další) a archivním průzkumem zahájí dlouhodobější výzkum fungování rybniční soustavy v městské aglomeraci Telče.

Na řešení aktivit se spolupodílí Ústav teoretické a aplikované mechaniky a Ústav struktury a mechaniky hornin.